Megamenu

Počty sloupců jsou řešeny přes classy, které se přidávají nadřazené položce v CMSku. Jsou tři druhy class:

  • submenu-1-col - jeden sloupec

  • submenu-2-col - dva sloupce

  • submenu-3-col - tři sloupce

Takže například nadřazená položka "Solution" má classu submenu-2-col a řadí podřazené položky do dvou sloupců.

Responzivně upraveno. Obrázky jsem pro mobil skryl, takže jsou v mobilním menu jen názvy + popisky.

POZN.:
Oproti návrhu je tam jedna odchylka na desktopu. Položky se v návrhu řadí do sloupců (první sloupce 1 - 3, druhý sloupec, 4 - 6). Z hlediska strukutry kódu jsou položky v řádku (1. řádek = 1 a 2; 2. řádek = 3 a 4; 3. řádek = 5 a 6) a v podstatě nejsme schopni to ovlivnit čistě tak, aby to bylo jako v návrhu.

Solution 1-6

  1. Číselník je vyskládaný ve sdílené sekci v bloku Layout, obsahuje classu "layout-numbers". Obsahuje čísla stránek, které mají odkazy na jednotlivé stránky. Šipky mají své custom classy.

  2. Každá stránka, na kterou se odkazuje, respektive, která je součástí toho číselníku, má v nastavení stránky svoji unikátní classu. Takže první stránka má classu page-solution-1, druhá page-solution-2 atd.

  3. V případě potřeby přesunutí číselníku do boxu (tak jak je to v návrhu), musí mít tento box classu "box-pages-numbers".

Formulář registrace na událost

Formulář je vyskládaný v poslední sekci události. Má na sobě classu popup-order-form.

  • Vytvořil jsem custom počítadlo, které přidává počet osob a na základě toho dopočítává cena + cenu s DPH. Momentální provizorní řešení: Do popup (řádek nad počítadlo) je přidáno textové pole (s classou event-price ), do kterého se vyplňuje v CMSku cena, která je pak provázaná s počítadlem. Tohle textové pole se nezobrazí na FE

  • Zaškrtávací políčko má třídu company-info - vkládá do formuláře fakturační údaje

Vstupní boxy s logy a hover obrázkem

Na boxu je custom classa hover-box, která zajišťuje ten hover efekt - odhalení fotky, přebarvení textů na bílo. V CMSku se ty změny neprojevují a boxu se nastavuje jako pozadí daná fotka, která se pak na FE zobrazí na hover.

Upravil jsem, tak aby se logo zobrazovalo tmavé a na hover boxu bílé. Ideálně dodržovat pro tenhle hover typ boxu, aby se do něj loga vkládaly pouze v bílé barvě - tím se zajistí správná funkcionalita.

Poznámka: Logo jsem nechal v PNG formátu a defacto by mělo být jedno v jakém formátu bude.

Odrážky

Odrážky s hvězdičkou děláme pomocí obrázku hvězdičky

Společné seznámení

Nastavení očekávání

Harmonogram dne

Kafe a chlebíčky

Obyčejné odrážky

  • Něco něco

  • Něco něco