Přijímáme nové zaměstnance!

Připojte se k našemu týmu složenému z odborníků z mnoha technologických sektorů, který je známý tím, že dokáže vzájemně rozvíjet individuální i týmové dovednosti... v přátelské atmosféře a spolupráci.

Objevte výhody práce ve společnosti Optimics!

Velmi pokročilé věci pro některé z technologicky nejvyspělejších klientů na trhu ve velmi uvolněné atmosféře spolupráce... to je Optimics. Kromě konkurenceschopné kompenzace nabízíme něco, co mnoho jiných týmů nemůže. V dnešním světě nedostatku technologických talentů se náš tým skládá ze špičkových odborníků z mnoha různých datových oborů, takže pro vás bude každodenní výzvou a motivací vidět na obzor stávajících možností, generovat nápady na projekty a metody, které dosud nikdo nepoužil. 

Volná místa

Nenašli jste vhodné místo? Nevadí. Pošlete nám svůj životopis a my vám dáme vědět, jakmile se otevře vhodná pozice.

Rozmanitost

Ve společnosti Optimics věříme v sílu rozmanitosti a inkluzivnost. V současné době tvoří ženy jednu třetinu našeho týmu, včetně analytických a technických pozic. Postupné zvyšování poměru žen v týmu má pozitivní dopad na naše pracovní prostředí a kvalitu komunikace s klienty. Jsme hrdí na to, že náš třicetičlenný tým reprezentují osoby sedmi různých národností, z nichž každá nás obohacuje o nové perspektivy.

Sociální dopad

Jedním z klíčových prvků naší firemní vize je závazek pozitivně ovlivňovat společnost. Každoročně podporujeme smysluplné projekty, včetně pomoci zvířatům, neziskovým organizacím a humanitární pomoci. V loňském roce jsme přispěli čtvrt milionem korun na Ukrajinu a do budoucna uvažujeme o podpoře žen v IT. Naši zaměstnanci mají také možnost využít benefit "Dobrovolník", který jim poskytuje 5 dní volna navíc, aby se mohli zapojit do dobrovolnické práce pro neziskové organizace a charitativní projekty.

Přátelská firemní kultura

Ve společnosti Optimics jsme hrdí na naši přátelskou firemní kulturu, která je založena na hodnotách. Jsme přesvědčeni, že tato kultura je klíčem k našemu úspěchu při získávání talentovaných lidí. Každý, kdo u nás zažije půl dne, se obvykle stane součástí týmu.

Naše firemní hodnoty:

Budování dlouhodobých vztahů

S našimi klienty i zaměstnanci vytváříme trvalé vazby, což vede k velmi nízké fluktuaci. Současně podporujeme růst a umožňujeme našim lidem rozvíjet se nejen profesně, ale i osobnostně.

Transparentnost a otevřenost

Maximální transparentnost je základem naší kultury. Většinu informací sdílíme s našimi zaměstnanci a podporujeme otevřenou komunikaci ve všech směrech. To zahrnuje i vytváření prostředí, které podporuje osobní růst a rozvoj.

Vzájemná podpora

Nikdy neváháme nabídnout kolegům pomoc a aktivně spolupracujeme při řešení problémů. Tuto podporu rozšiřujeme i na naše sociální projekty, protože všichni máme společný cíl - neustálý růst, ať už v profesním nebo osobním životě.

Život v @optimics

Nejčastější dotazy

Zde jsou uvedeny nejčastější dotazy týkající se procesu náboru a nástupu z pohledu uchazeče.

Jak vypadá druhé kolo pohovoru ve společnosti Optimics?

Ve druhém kole stráví uchazeči půl dne ve společnosti Optimics, kde je 1-2 členové týmu provedou celou firmou. Kandidáti podepíší prohlášení o mlčenlivosti a nahlédnou do různých aspektů naší práce, například se zúčastní schůzek, interakcí během oběda a získají vhled do každodenní rutiny v kanceláři. Pro kandidáty je to příležitost pochopit naši pracovní kulturu a pro nás možnost lépe je poznat.

Jak funguje systém "Buddy" ve společnosti Optimics?

Před nástupem je uchazeči přidělen kolega, obvykle seniornější, který s ním/ní bude pracovat na projektech. Buddy poskytne kandidátovi harmonogram prvních dnů, seznámí ho s podnikáním klienta, technickými detaily, pomůže mu stanovit cíle, poskytne zpětnou vazbu a bude mu k dispozici jako podpora. Mladší členové týmu mohou začít s úkoly, jako je testování, dokumentace, stínování schůzek, a postupně pod vedením svého buddyho přebírat více odpovědnosti.

Co zahrnuje plán nástupu pro nové zaměstnance?

Noví zaměstnanci získají přístup ke komplexnímu centru zdrojů se všemi potřebnými informacemi, firemními zásadami, profily členů týmu a dalšími informacemi. Mají také připravený kontrolní seznam v systému JIRA, který jim umožňuje sledovat jejich postup a samostatně plnit různé úkoly při nástupu.

Můžete mi říct něco o obědě s CEO ve zkušební době?

Během zkušební doby pozve generální ředitel každého zaměstnance na oběd. Je to příležitost pro generálního ředitele osobně představit historii, vizi, hodnoty a strategii společnosti. Pomáhá to nováčkům hlouběji pochopit kontext společnosti a ukazuje, že si každého člena týmu váží. Je to také příležitost pro zaměstnance klást otázky nad rámec toho, co mohli probrat se svým “buddym”.

Jak společnost Optimics podporuje kariérní růst a rozvoj?

Řídíme se kompetenčním modelem, který popisuje měkké i tvrdé dovednosti potřebné pro různé úrovně (junior, medior, senior). Mladší zaměstnanci vědí, co se musí naučit, co se od jejich role očekává a čeho musí dosáhnout, aby mohli postoupit na vyšší úroveň. Společnost navíc připravuje transparentní finanční odměny pro jednotlivé úrovně.

Co se stane na konci zkušební doby?

Na závěr zkušební doby pořádáme pro nově příchozího pracovníka celofiremní uvítací večírek. Je to zábavný a slavnostní způsob, jak oslavit úspěšné začlenění nového člena týmu do naší rodiny Optimics.