Zásady zpracování osobních údajů

Níže se dočtete, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje získané prostřednictvím našich webových stránek Optimics.com.

1. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů, a tím pádem i cookies (dále společně „Osobní údaje“), jsme my, společnost Optimics s.r.o., IČO: 28942019, se sídlem U garáží 1611/1, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 154686.

Můžete nás kontaktovat:

Na výše uvedených kontaktech můžete také uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

2. Kdy vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v těchto případech:

 • pokud nám napíšete – na našich webových stránkách můžete využít kontaktní formuláře;

 • pokud se přihlásíte k odběru newsletteru.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

Identifikační údaje:
Vaše základní identifikační údaje (jméno a příjmení) potřebujeme k tomu, abychom věděli, kdo nám píše a mohli jsme Vás správně oslovit.

Kontaktní údaje:

 • Váš e-mail potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli odpovědět na Vaše zprávy.

 • Váš e-mail dále zpracováváme v případě, pokud se přihlásíte k odběru newsletteru. Potřebujeme ho k tomu, abychom Vám mohli posílat přehled akcí a novinek. V každém e-mailu máte možnost odběr těchto zpráv zrušit.

Vaše zprávy:
Zprávy uchováváme proto, abychom věděli, na co jste se nás ptali, co Vás zajímalo a co jsme odpověděli, kdyby náhodou někdy někdo zapomněl, že jsme Vaši zprávu vyřídili a jak.

Cookies:
Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili užívání našich webových stránek a zároveň abychom je neustále vylepšovali, zpracováváme i cookies. Zpracováváme nutná cookies, bez kterých se naše stránky neobejdou. Všechny ostatní cookies, zpracováváme jen tehdy, když k tomu máme Váš souhlas. Pokud si chcete o zpracování cookies přečíst více, klikněte zde.

4. Jak to, že můžeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Možnosti jsou typicky dvě:

 • se zpracováním jste souhlasili;

 • na zpracování máme tzv. oprávněný zájem.

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, můžeme Vám čas od času informovat o novinkách a akcích a dalších našich službách. Tyto informace Vám předáváme s Vaším souhlasem. V každém e-mailu budete mít možnost se odhlásit z odběru newsletteru – svůj souhlas tedy můžete kdykoli odvolat.

5. Kdo nám pomáhá zpracovávat osobní údaje?

Některé údaje získané z našeho webu nám pomáhají zpracovávat další osoby, hlavně jde o Google díky nástrojům Google Analytics, Google Ads apod. a LinkedIn pomocí nástroje LinkedIn tag. Pokud si k tomu chcete přečíst více, přečtěte si informace o cookies zde.

6. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme 3 roky od doručení Vašeho dotazu, abychom Vám mohli odpovědět anebo abychom byli schopni správně reagovat v případě jakéhokoli sporu. Za své odpovědi totiž, jakožto odborníci, neseme odpovědnost. Po uplynutí 3 let údaje anonymizujeme nebo mažeme. 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, uchováváme je do doby, dokud souhlas neodvoláte, nejdéle však 3 roky od jeho udělení. Souhlas můžete kdykoli odvolat. Takové údaje pak smažeme, případně je nebudeme používat pro účely, pro které jsme měli Váš souhlas.

7. Jaká máte práva ve vztahu k osobním údajům?

 • Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – můžete se nás zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

 • Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální, nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

 • Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Vaší námitkou se musíme zabývat.

 • Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje osobní údaje uchovávat (např. zákony, smlouvy apod.). V takovém případě výmaz nemůžeme provést.

 • Právo na omezení zpracování– v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:

  • pokud popřete přesnost osobní údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;

  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;

  • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;

  • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto osobní údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

 • Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Byli bychom ale rádi, pokud byste se nejdřív obrátili na nás a Vaši situaci jsme společně vyřešili.

8. Pár poznámek na závěr

 • Vaše údaje považujeme za vysoce důvěrné, a tak k nim i přistupujeme. Jsou u nás v bezpečí.

 • Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na e-mail info@optimics.cz nebo se ozvat na jakýkoli jiný kontakt uvedený v záhlaví těchto zásad ochrany soukromí.

 • Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat. proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku občas podívali.

Tyto zásady byly vydány dne 01.01.2024.