Marketing dataIQ kalkulačka

Zjistěte svou úroveň DataIQ. Získejte bezplatná doporučení pro vylepšení práce s marketingovými daty.

Máte propojený váš analytický nástroj s inzertními nástroji?
 • A

  Nemám.

 • B

  Mám propojené jen inzertní nástroje, které nativně umí analytický nástroj.

 • C

  Tvořím si publika v analytickém nástroji či CRM a tyto publika následně importuji manuálně do inzertních systémů

 • D

  Tvořím si publika v analytickém nástroji či CRM a automatizovaně je importuji do inzertních systémů.

Jakým způsobem vyhodnocujete dopad marketingových aktivit / kampaní?
 • A

  Nepoužívám dedikovaný analytický nástroj pro vyhodnocování dopadu marketingových aktivit. Dívám se jen do CRM nebo účetního systému.

 • B

  Osobně se dívám do analytického nástroje a využívám insight, které jsou nativně v analytickém nástroji, tj. vyhodnocuji kanály odděleně.

 • C

  Specialisté či analytický tým mi vytvořil reporty, které získávají automatizovaně data z jednotlivých nástrojů a pravidelně se dívám na tato data.

 • D

  Mám custom report, který reflektuje marketingový komunikační mix a jsem schopen vidět přínos jednotlivých kanálů (AOV, ROPO, CLV apod.)

Kdo u vás ve firmě nejvíce propaguje data-driven přístup?
 • A

  Zaměstnanci / specialisté

 • B

  Middle management

 • C

  CMO / CSO

 • D

  CEO

Máte implementovaný Google Consent Mode?
 • A

  Nevím, co to je.

 • B

  Ne.

 • C

  Ano, jen tam jsou nějaké nedostatky.

 • D

  Ano, vše funguje, jak by mělo.

Jaká je struktura týmu, který má ve vaší firmě na starost Martech?
 • A

  Máme interní lidi na data i na inzertní systémy.

 • B

  Outsourcujeme lidi na data a máme interní lidi na inzertní systémy.

 • C

  Outsourcujeme lidi na inzertní systémy a máme interní lidi na data.

 • D

  Outsourcujeme obě věci.

Pokud implementujete novou funkcionalitu, je součástí Definition Of Done i analytika?
 • A

  Ano

 • B

  Ne

Používáte v rámci Google Ads nějakou z následujících funkcionalitu - Enhanced Conversion for Web, Enhanced Conversion for Lead, Value-Based Bidding?
 • A

  Nevím, co to je a k čemu by mi to bylo dobré.

 • B

  Nepoužívám.

 • C

  Ano, používáme jen část vzhledem k našemu business modelu.

 • D

  Ano, používáme všechny funkcionality.

Jak vaše organizace spojuje / vyhodnocujete data z inzertních systémů?
 • A

  Vyhodnocujeme data odděleně, tj. po jednotlivých inzertních systémech.

 • B

  Vyhodnocujeme online a offline data zvlášť.

 • C

  Máme propojený online a offline svět a vyhodnocujeme kampaně na jednom místě z těchto kanálů.

 • D

  Máme vytvořené Data Management Platform, ve kterém máme data z online a offline světa a zároveň kontextuální data - data o uživatelích, transakcích, marži apod.

Pomocí jaké metriky vyhodnocujete výkonnost inzertních systémů, resp. úspěšnost kampaně?
 • A

  Máme definované cost per action (CPA).

 • B

  Počet konverzí

 • C

  Revenue

 • D

  Customer lifetime value

Jakým způsobem importujete custom publika do inzertních systémů?
 • A

  Nepoužíváme custom publika.

 • B

  Podle potřeby

 • C

  Retrospektivně

 • D

  Automaticky

Je vaše organizace připravena na konec cookies třetích stran?
 • A

  Nejsme na to připraveni.

 • B

  Ano, máme připravenou jenom datovou strategii.

 • C

  Ano, máme připravenou jen marketingovou strategii.

 • D

  Ano, máme připravenou marketingovou a datovou strategii.

Využíváte v rámci marketingového mixu i programmatic?
 • A

  Ano

 • B

  Ne

Jaký je nejčastější způsob publika pro vámi používané inzertní systémy?
 • A

  Vytváříme je podle person, které jsme si interně definovali.

 • B

  Využíváme data z pixelů a měřících nástrojů.

 • C

  Vytváříme si publika na základě dat, která máme k dispozici v interních systémech.

 • D

  Tvoříme publika podle zájmů či klíčových slov, která jsou k dispozici v inzertních systémech.

Máte v reportech různé pohledy dle uživatelů (pravidelní zákazníci, nový zákazníci apod.)?
 • A

  Ano

 • B

  Ne

Jakým způsobem reportujete data na celofiremní úrovni?
 • A

  Nemáme jednotný reporting. Každý specialista si vyhodnocuje data sám a po vlastní ose.

 • B

  Používáme Excel.

 • C

  Používáme nativní rozhraní.

 • D

  Máme vizualizační nástroj (Looker Studio, Power BI, Tableau atd.).

Kde udržujete data pro reporting?
 • A

  Excel

 • B

  CRM

 • C

  0n-premise

 • D

  Cloud

Vyhodnocujete user journey?
 • A

  Nevím, co to znamená.

 • B

  Ne

 • C

  Ano, jen ho vyhodnocujeme jednorázově.

 • D

  Ano, máme na to standardizovaný a automatiziovaný postup.

Máte jasně definované KPIs, které sledujete na denní bázi?
 • A

  Ano

 • B

  Ne

Máte pocit, že by současný reporting, který máte ve firmě, reflektoval potřeby všech lidí ve firmě?
 • A

  Reporting nepokrývá potřeby.

 • B

  Reporting pokrývá potřeby jen části firmy.

 • C

  Reporting pokrývá potřeby všech ve firmě.