Veřejná školení

Všechna naše školení vedou odborníci z oboru analýzy a optimalizace marketingových dat. Jsme tu, abychom vám pomohli implementovat osvědčené postupy v oboru a zvýšit tak vaše marketingové dataIQ.

Server-Side GTM Expert

Školení je zaměřeno na pokročilé uživatele Server-Side GTM a přesahem do konfigurace služby samotné, tedy Google Cloud Run a jeho optimalizace, propojení s Cloudovými databázemi Firestore a BigQuery, Dependent Serving, 1st party domény a úvod do tvorby Custom Templates, jejichž pochopení je zásadní pro migraci custom Tagů do SGTM.

Nejbližší termín

----------

Cena

10 000 Kč bez DPH

GCP a focus na BigQuery

Školení poskytuje základní představu o Google Cloud Platform a jeho využití pro Data Scientist. Těžiště školení tkví v dobrém pochopení databáze Big Query a ekosystému cloudových služeb, se kterými komunikuje.

Nejbližší termín

-----------

Cena

8 000 Kč bez DPH

DataForm + BigQuery

Školení pro Data Engineery rozšiřuje dovednosti v BigQuery o budování moderních verzovatelných, dokumentovatelných a snadno programovatelných automatizaci ELT pipeline v DataFormu.

Nejbližší termín

-----------

Cena

8 000 Kč bez DPH

Server-Side GTM Prakticky pro začátečníky

Školení je vstupenkou do světa Server-Side GTM, kde se dozvíš jak je celý koncept SGTM trackingu vymyšlený, co od toho čekat, jak spolu pracuje GTM a SGTM a jak si správně nastavit svůj nový tracking a jak naplánovat migraci existujícího trackingu na nový s SGTM.

Nejbližší termín

-----------

Cena

10 000 Kč bez DPH

Dali byste přednost soukromému školení nebo poradenství?

Zvyšte kvalifikaci zaměstnanců, překonejte výzvy jako jsou nedostatečné dovednosti zaměstnanců, sladění pracovní zátěže se vzděláváním a překonávání odporu ke změnám.
Vyžaduje to pečlivou analýzu, flexibilní možnosti učení a kulturu neustálého rozvoje. Pomůžeme vám tyto výzvy překonat.

Máte zájem o soukromé školení nebo poradenství v oblasti “full-stack”?